Arklio galia prieš kilovatus

Arklio galia ir kilovatai yra du vienetai, naudojami sistemų galiai matuoti. Šie agregatai yra plačiai naudojami tokiose srityse kaip energijos gamyba, elektrotechnika, mechaninė inžinerija ir net automobilių technologijos. Labai svarbu aiškiai suprasti šias sąvokas, kad galėtume visiškai suprasti šias sritis. Šiame straipsnyje aptarsime, kas yra arklio galia ir kilovatai, jų apibrėžimus, panašumus, arklio galios ir kilovatų naudojimą ir galiausiai skirtumus tarp arklio galios ir kilovatų.

Kilovatų

Kilovatas yra vienetas, naudojamas matuoti galią. Norint suprasti galios sąvoką, pirmiausia reikia suprasti energijos sąvoką. Energija yra neintuityvi sąvoka. Terminas „energija“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžio „energeia“, kuris reiškia operaciją ar veiklą. Šia prasme energija yra veiklos pagrindas. Energija nėra tiesiogiai stebimas kiekis. Tačiau tai galima apskaičiuoti išmatuojant išorines savybes. Energija gali būti įvairių formų. Kinetinė energija, šiluminė ir potencinė energija yra keletas. Galia yra energijos generavimo ar konversijos greitis. Galios vienetai yra džauliai per sekundę. Šis įrenginys taip pat žinomas kaip vatas. Tūkstančio vatų vienetas žinomas kaip kilovatas. Vatas yra SI vienetas, skirtas matuoti galią. Vatui identifikuoti naudojamas simbolis yra W, o kilovatų simbolis yra KW. Vienetinis vatas yra pavadintas fiziko Džeimso Watto, kuris labai prisidėjo prie energijos srities, garbei. Kadangi vata yra galios norma, vata, padauginta iš laiko, suteikia energijos. Kilovatvalandės vienetas naudojamas elektrai energijai identifikuoti.

Arklio galia

Arklio galia yra vienetas, naudojamas matuoti galią. Arklio galiai žymėti naudojamas terminas yra hp. Vieneto arklio galia iš pradžių buvo sukurta norint palyginti garlaivių ir grimzlių arklių galią. Nors SI sistema yra standartinė matavimo sistema daugelyje šalių, arklio galia vis dar yra dažniausiai naudojamas jėgos agregatas automobiliuose, elektros varikliuose ir daugelyje kitų mechaninių prietaisų. Arklio galios vertė gali kisti nuo 735,5 vatų iki 750 vatų, atsižvelgiant į apibrėžimą. Vienas iš svarbiausių arklio galios apibrėžimų automobilių inžinerijoje yra stabdžių arklio galia arba AG. Stabdžių galia yra variklio galia be pritvirtintos pavarų dėžės ir kitos įrangos. Kitos arklio galios formos yra metrinė arklio galia, PS, CV, katilo AG, elektrinė AG ir daug daugiau. Varikliams galia lygi sukimo momento sandaugai, o variklio dažnis padauginamas iš konstantos, priklausomai nuo naudojamų vienetų.