Ritualai prieš ceremonijas

Ritualai ir ceremonijos yra du žodžiai, kurie dažnai painiojami, kai reikia suprasti jų reikšmes ir konotaciją. Ritualas reiškia veiksmus, atliktus dėl jų simbolinės vertės. Kita vertus, ceremonija atliekama ypatinga proga. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp dviejų žodžių.

Ritualą gali atlikti vienas asmuo ar asmenų grupė. Kita vertus, ceremonija yra atliekama dalyvaujant keliems žmonėms ypatinga proga. Apeigų tikslas skiriasi priklausomai nuo visuomenės ir religinių įsitikinimų.

Kita vertus, ceremonijų tikslas yra suburti žmones konkrečia proga. Kitaip tariant, ceremonija yra praėjimo apeigos žmogaus gyvenime. Taigi tai apima apeigų, tokių kaip gimtadienis, mokyklos baigimas, santuoka, išėjimas į pensiją, brendimas, palaidojimas ir krikštas, atlikimą.

Įdomu pastebėti, kad ceremonijos kartais reiškia įvykių šventimą, pavyzdžiui, karūnavus monarchą, pergalę, iškovotą kare, išrinkto prezidento inauguraciją, metines astronomines pareigas ir panašiai.

Ceremonijos gali būti parodytos šventėmis ar spektakliais. Šie spektakliai apima šokį, muziką, eiseną, teatrą ir panašiai. Kita vertus, ritualai nėra lydimi spektaklių ar švenčių tuo klausimu. Tuo pačiu metu jos apima ir sutaikinimo, ir apsivalymo, ir garbinimo apeigas.

Ceremonijos apima procesą, o ritualai - taisykles ir taisykles. Ceremonijoms būdingas pareiškimų ar priesaikų skelbimas, pavyzdžiui, „dabar skelbiu jus kaip vyrą ir žmoną“, „skelbiu žaidimus atvirais“, „prisiekiu tarnauti ir ginti tautą“ ir panašiai. Kita vertus, ritualai nėra susiję su tuo klausimu. Tai yra apeigų ir ceremonijų skirtumai.